Polityka RODO

***

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO), informujemy:

 

Administrator danych:

Administratorem danych jest FIRMA ŻUREK TADEUSZ MARCIN KOWALSTWO ŚLUSARSTWO

 

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kowalstwo-zurek.eu, pod numerem telefonu +48 503 037 494.
Lub pisemnie FIRMA ŻUREK TADEUSZ MARCIN KOWALSTWO ŚLUSARSTWO, 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 5A .

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna:


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej,  marketingowych — co obejmuje m.in. możliwość realizacji procesu odpowiedzi na zapytania, poznanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.  Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie wykorzystujemy danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania

 


Dodatkowe informacje o cookies podane są w Polityce Cookies poniżej.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 

Prawa osoby, której dane dotyczą:


Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
E-mail: biuro@kowalstwo-zurek.eu, pod numerem telefonu +48 503 037 494, FIRMA ŻUREK TADEUSZ MARCIN KOWALSTWO ŚLUSARSTWO, 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 5A .

 

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych w celach marketingowych i kontaktowych jest dobrowolne.

 

Polityka Cookies

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie